توضیحات محصول

اصلی ترین و مهم ترین بخش از نامه های اداری متن است . مهم ترین ازآن جهت گفته می شود که موقعیت و دریافت پاسخ مثبت درگرو تنظیم درست همین بخش است . نارسایی و مبهم بودن وبه عبارتی نرساندن پیام اتلاف وقت و انرژی و دوباره کاری و نامه نگاری اضافی می شود.

نامه های اداری و رسمی

کاملترین آرشیو نمونه نامه های اداری و رسمی

✔✔ شما هم به این نمونه نامه ها  احتیاج دارید..

✔ بیش از ۳۵۰ نمونه نامه اداری پر کاربرد

✔ متن قراردادهای رسمی

✔ نامه های حقوقی

✔ و نامه های انگلیسی

✔ معاملات تجاری

کلیه نامه ها به دو زبان هم فارسی و هم انگلیسی موجود میباشند.

با امکان کپی متن و ویرایش…

اگر شما به دنبال نمونه متن نامه های اداری هستید می توانید به پایین همین صفحه مراجعه نمایید .