توضیحات محصول

این فایل از نظر صحت اطلاعات و تضمین محتوا و کیفیت نمره ی ۱۵ از ۲۰ را داراست.

کسب و کار الکترونیک عبارتست از کاربردی کردن کلیه سیستمهای اطلاعاتی برای تقویت و کنترل فرایندهای کسب و کار. امروزه این فرایندها با استفاده از تکنولوژی‌های مبتنی بر وب توسعه می‌یابند .

کسب و کار الکترونیکی در یک تعریف ساده واژه‌ای به معنی انجام کسب و کار با استفاده از ارتباطات راه دور و ابزارهای مرتبط است . تجارت الکترونیک از این دست دارای مفهومی کوچکتر و محدودتر نسبت به کسب و کار الکترونیکی است . در تجارت الکترونیک حتماً باید بین دو طرف پول رد و بدل شود ( تا به مفهوم تجارت برسیم ) ولی در کسب و کار الکترونیک لازم نیست پولی مبادله گردد . به عنوان مثال دادگاهی که در آن محاکمه از طریق فضای اینترنتی انجام میگردد کسب و کار الکترونیک محسوب می‌شود .
برخی نیز کسب و کار الکترونیک را ترکیبی از تجارت الکترونیک، هوشمندی شرکتها، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت زنجیرهٔ تامین و برنامه ریزی منابع شرکت می‌دانند که به صورت زیر بیان می‌شود

کسب و کار الکترونیک

کسب و کار الکترونیک تعاریف متعددی دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود: – کسب و کار الکترونیک وسیله ای که مسیر رسیدن بنگاهها به بازار را هموار می سازد. مسیری که مشتریان در آنجا اقدام به خرید کالا و خدمات می کنند؛ – کسب و کار الکترونیک وسیله ای است که به استفاده کنندگان آن امکان رسیدن به مشتریان مؤثر و کارآمد را فراهم می سازد؛ – کسب و کار الکترونیک توانایی هدایت تجارت از طریق شبکه های الکترونیک نظیر اینترنت و شبکه جهانی است.

تجارت الکترونیک

براساس تعریف دفتر توسعه جامعه اروپا(OECD) به طور کلی تجارت الکترونیک، معاملات را در ارتباط با فعالیتهای تجاری افراد و سازمانها شکل می دهد. این فعالیتها براساس پردازش و انتقال اطلاعات دیجیتالی (متن، صدا و تصاویر) مبتنی هستند. تجارت الکترونیک، به مجموعه فعالیتهایی اطلاق می گردد که مستقیماً به وسیله ارتباطات الکترونیکی (شبکه ای) پشتیبانی می شود.

تفاوت کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک

کسب و کار الکترونیک به مفهوم کلی شامل به کارگیری فناوریهای جدید برای برقراری ارتباطات زنجیره ای بین سازندگان، فروشندگان، عرضه کنندگان و به طور کلی ارایه دهندگان کالا و خدمات از یک سو و خریدار و مصرف کننده و یا به طور کلی مشتری از سوی دیگر است و نتیجه آن اتخاذ تصمیمهای بهتر، بهینه سازی کالا و خدمات، کاهش هزینه ها و گشودن کانالهای جدید است. ولی تجارت الکترونیک به هر شکلی از نقل و انتقالات در تجارت اطلاق می شود که در آن طرفین، بیشتر از طریق الکترونیکی با یکدیگر در تماس هستند تا از طریق نقل و انتقالات فیزیکی. به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک زیربخشی از کسب و کار الکترونیک در سازمانها است، زیرا در کسب و کار الکترونیک، شکل الکترونیکی کلیه فرایندهای کسب و کار سازمان از قبیل تولید، تحقیق و توسعه امور اداری، مالی، مدیریت نیروی انسانی، پشتیبانی و تجارت مطرح است. در حالی که در تجارت الکترونیک تنها فرایند تجارت سازمان به صورت الکترونیک یک جزء بنیادی از کسب و کار الکترونیک به حساب می آید. کسب و کار الکترونیک باعث می شود تا فرایندهای تجارت، روابط و دادوستد جهانی گردد. محیط تجاری شرکت، ممکن است، شامل یک شبکه جهت دسترسی به سازمانهای عمومی یا شبکه هایی که با محافظت خاص برای دسترسی افرادی خاص طراحی شده و یا حتی شبکه داخلی باشد که برای دسترسی افراد و کارمندان داخل شرکت طراحی شده است. کسب و کار الکترونیک تنها قراردادن یک صفحه شبکه ای نیست. بلکه محیط مدلهای تجاری اعم از تجارت با کارمندان، مشتریان، تامین کنندگان و شرکا است. (سرمد، ۱۳۸۲، ص۳)

انواع کسب و کار الکترونیک

کسب و کار الکترونیک بسته به اینکه طرفهای معامله سازمانها یا افراد باشند به انواع زیر تقسیم می شوند. در اینجا روابط بر مبنای اهداف تجاری شکل می گیرد.

واحد تجاری با واحد تجاری (BUSINESS TO BUSINESS = B2B)
واحد تجاری با مصرف کننده (BUSINESS TO CONSUMER = B2C)
مصرف کننده با مصرف کننده (CONSUMER TO CONSUMER = C2C)
واحد تجاری با دولت (BUSINESS TO GOVERNMENT = B2G)
دولت با واحد تجاری (GOVERNMENT TO BUSINESS = G2B)

شیوه های کسب و کار الکترونیک

به طور کلی سه شیوه معاملات کسب و کار الکترونیکی وجود دارد: OFF LINE = در این شیوه بنگاهها برای انجام فعالیتهای تجاری از سیستم پست الکترونیکی استفاده می کنند.

ON LINE = در این شیوه،& بنگاهها از طریق «<تعیین کننده متحدالشکل منبع» (UNIFORM RESOURCE LOCATOR = URL) اقدام به معاملات تجاری می کنند. URL ها آدرسهایی هستند که ساختار آنها برای همه کامپیوترها یکسان است و به وسیله آن می توان به منبع مورد نظر دست یافت (اسنل، ۱۳۷۹، ص ۷۷).
دروازه شبکه (PORTAL) یک صفحه شبکه است که در آن لینک هایی برای رفتن به سایت های محتوی اخبار مربوط به موضوعهای مختلف وجود دارد. این صفحات دارای تعداد زیادی آدرس با موضوعهای مختلف هستند. (اسنل، ۱۳۷۹، ص ۹۷).
خدمات دروازه شبکه اغلب شامل موتورهای جستجوگر، پست الکترونیکـــــی، چت، نقشه ها، فروش و گزینه های دیگری برای مشتریان است. درواقع دروازه های شبکه هدفی برای تبلیغات و بازاریابی هستند.

مزایای کسب و کار الکترونیک

نزدیک شدن ارتباطات؛ دستیابی به بازارهای جدید؛ افزایش میزان فروش و سود؛ حذف هزینه هایی مانند تهیه کاغذ، چاپ، بروشور و کاتالوگ؛ کاهش هزینه های معاملاتی و تدارکاتی؛ بهبود مدیــریت بر روابط مصرف کننده، عرضه کننده و کارکنان؛ کاهش آلودگی محیط زیست، ترافیک و ازدحام.

معایب کسب و کار الکترونیک

مسئله امنیت، امکان ورود به سیستم های شما از طریق آدرس پست الکترونیکی، سایت شبکه و دستیابی به اطلاعات مالی و غیره؛ اختلال در برنامه کاری در صورت خرابی سیستم؛ از دست دادن کنترل؛ مشکلات و هزینه های به روز بودن با فناوریهایی که به سرعت پیشرفت می کنند.

چارچوب تحلیلی

گسترش و نفوذ هر فناوری بستگی به چند عامل نظیر منافع بالقوه فناوری، ظرفیت جذب بنگاهها دارد. منافع بالقوه نه تنها به تولیدکنندگان کالاها و خدمات می رسد که از فناوری جدید استفاده می کنند، بلکه مصرف کنندگان آن کالاها و خدمات نیز از آن بهره مند می شوند. برای مثال، رشد سریع اینترنت باعث می شود هم عرضه کنندگان و هم مصرف کنندگان از مطلوبیت بیشتری برخوردار گردند.

پذیرش فناوری کسب و کار الکترونیک تابعی از چندین عامل است. این عوامل در اکثر مواقع اثر تقویت کننده دو جانبه ای (متقابلی) بر یکدیگر دارند.ملاحظات بین‌المللی که شامل صادرات، واردات فنــــاوری و… است در تعامل با کسب و کار الکترونیک، اثرتقویت کننده بر یکدیگر دارند. در این حالت بنگاه در سطح بین‌المللی با پذیرش کسب و کار الکترونیک واردات و صادرات خود را برمبنای اصول استاندارد کسب و کـــــار الکترونیک شکل می دهد. از طرف دیگر قرار گرفتن کالا و خدمات در فضای تجارت الکترونیکی موجب حذف فاصله بین مبدا و مقصد کالاها و خدمات می گردد و تغییرات اساسی در بازارهای هدف به وجود می آورد. موفقیت در این فرایند، منوط به مدیریت کارا و حرفه ای اسـت. مدیریت حرفـه ای با درک و شناخت از فضای ارتباطات بین‌المللی، شیوه های کسب و کار الکترونیک را متناسب با ملاحظات بیـــن المللی تطبیق می دهد. از طرف دیگر، مدیریت حرفه ای با تجارت مدرن روابط غیرمعمـــول را تصحیح می کند. حجم عملیات، اثرات دو سویه ای را بر کسب و کار الکترونیک دارد. از آنجایی که استفاده از کسب و کار الکترونیک باعث دستیابی به انبوهی از مشتریان با سلایق مختلف می گردد. لذا بنگــاههای فعال در امر تجارت بین‌المللی با گسترش ظـــرفیت تولیدی و تنوع بخشی به تولیدات کالا و خدمات سعی در جذب مشتریان بیشتر است.

یکی از شرایط مهم دیگر در کسب و کار الکترونیک وجود شبکه ارتباطی قوی همراه با اطمینان بالاست. دسترسی به پهنای باند بالاتر در اختیار هیچ کدام از بنگاهها نیست. پهنای باند قسمتی از زیرساختهای نهادینه شده توسط دولت است. هرقدر این پهنا بالاتر باشد، حجم وسرعت اطلاعاتی که ردوبدل می کند بیشتر خواهد بود. از این رو با درنظر گرفتن نقش مهمی که این عامل می تواند در موقعیت خدمات شبکه با توان بالا داشته باشد، خصوصی سازی و مقررات زدایی خدمات ارتباطی به منظور افزایش کارایی در سیستم مخابرات در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته مورد تاکید قرار می گیرد.

متغیرهای رفتاری نظیر میزان مهارت نیروی انسانی بنگاهها، حجم سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و نرخهای دستمزد، از عوامل مهمی هستند که در پذیرش کسب و کار الکترونیک توسط بنگاهها موثرند. هرقدر بنگاه تجاری در سطح بین‌المللی از نیروی انسانی متخصص بیشتری برخوردار باشد و منابع بیشتری را به سرمایه گذاری تخصیص دهد، موقعیت بهتــــــری در جذب و پذیرش کسب و کار الکترونیک دارد.

همچنین دستمزدهای بالا همیشه انگیزه عمده ای برای نیروی کار جهت افزایش کارایی و نوآوری به حساب می آید. در نتیجه به کارگیری کسب و کار الکترونیک منافع متعددی را به دنبال دارد. علی‌رغم اینکه بسیاری از منافع موجود در شکل یک ذکر گردید، بسیاری از بنگاهها به دلیل پایین بودن هزینه مشارکت را قبول می کنند اینترنت باعث ارزانی دسترسی به اطلاعات و بازارهای جهانی می شود. این عامل موجب می گردد سرعت عمل در بازارهای چند منظوره که برای تولید کالاها و اطلاعات است، بالا برود. به طور بالقوه شکل تازه ای به سازمان دهی زیرساخت مشاغل مــــوجود می بخشد و با ارزش گذاری مجدد، راه را برای انجام معاملات تجاری باز می کند و با مهندسی مجدد بازرگانی محدودیتهایی که به طور سنتی تولیدکنندگان را از مشتریان جدا می ساخت رها می سازد.از سوی دیگر، فعالیتهای منفصل و جدا از هم نظیر سفارش، پرداخت و خدمات بعد از فروش، ممکن است به یک فرایند واحد ادغام شده و باعث کاهش هزینه های اعتباری گردد. نتیجه چنین فرایندی منتهی به افزایش کارایی و رقابت پذیری در بین بنگاههای صادراتی است.

نتیجه گیری

باتوجه به چارچوب تئوریک مطرح شده و بررسی تجربه هند از کسب و کار الکترونیک برای افزایش انگیزه صادراتی پیشنهادات زیر برای بنگاههای تجاری فعال در امور بازرگانی به بنگاههای بین‌المللی توصیه می شود. ورود به سازمان تجارت جهانی و قرار گرفتن در وضعیت رقابتی امری اجتناب ناپذیر است. از این رو استفاده از فناوریهای نوین تجاری در بنگاههای صادراتی مورد تاکید قرار می گیرد. از آنجا که موفقیت در کسب و کار الکترونیک نیازمند توجه به عوامل جانبی و تاثیرگذار بر آن است. لذا مدیریت حرفه ای و به کارگیری نیروی کار متخصص برای تقویت کسب و کار الکترونیک برای بنگاهها توصیه می شود.

منابع

کسب و کار الکترونیک چیست؟

کسب و کار الکترونیک معنا و مفهومی عام تر و کلی تر نسبت به تجارت الکترونیک دارد.

اولین بار توسط شرکت IBM در سال ۹۷ میلادی این مفهوم عنوان شد، که تجارت الکترونیکرا نیز شامل می شد. همچنین به راهکار هایی در خود داشت که باید در درون شرکت و یا نهاد و یا سازمانی که در آن کار تجارت را انجام می دهیم، تا بتوانیم تجارت موفقی در تجارت الکترونیک داشته باشیم.

کسب و کار الکترونیکی شامل این موارد می باشد:

تجارت الکترونیک
هوشمندی شرکت ها
مدیریت روابط شرکت ها
مدیریت زنجره ی تامین منابع داخلی شرکت
برنامه ریزی بر روی منابع شرکت

مهندسین فناوری اطلاعات و طراحان سایت و برنامه نویسان وب سایت، امروزه به دنبال طراحی سایت هایی با چارت های مشخص هستند که مشخصه بارز این طراحی سایت، هدف تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیک می باشد.

نوع دوم کسب و کار اینترنتی یعنی کسب و کار اینترنت پایه بپردازیم.خوب بعضی وقت ها ما ایده هایی در سر داریم که میخوایم اونهارو تبدیل به کسب و کار بکنیم و از اونها کسب درآمد داشته باشیم اون هم یک درآمد پایدار و یک کسب و کار رو به پیشرفت.
خوب بر میگردیم به مقاله قبلی اگه یادتون باشه در اون مقاله یک کسب و کار سنتی را مثال زدیم یک فروشگاه کتاب یا کتاب فروشی .
حالا از همون مثال استفاده میکنیم . شما فکر کنید که هیچ سرمایه ای ندارید و هیچ کتاب فروشی هم به شما ارث نرسیده و اصلا بودجه کافی برای راه اندازی یک کتاب فروشی به صورت فیزیکی یا سنتی را ندارید. خوب باید چه کاری انجام داد؟؟؟ آیا باید از ایده کتاب فروشی که در سر داشتید بگذرید؟؟
جواب من به شما دوست لت آموزی عزیز نه است.چرا که اکنون با افزایش روز افزون استفاده از اینترنت شما قادر هستید کگسب کار خود را با کمترین هزینه به صورت آنلاین را اندازی کنید.ما در این آموزشگاه آنلاین قصد داریم شما را در این زمینه یاری رسانیم.
پس ما متوجه شدیم که اکثر ایده هایی که ما در سر داریم با استفاده از کسب و کار آنلاین قابل اجرا هستند. خوب حالا از همان کتاب فروشی خودمون برای ادامه مقاله استفاده میکنیم.فرض کنید شما ایده راه اندازی کتاب فروشی آنلاین را در سر دارید خوب برای راه اندازی کسب و کار آنلاین ملزوماتی باید تهیه شود که شامل موارد زیر میشود :
۱-ثبت دامین (نام کسب و کار شما)
۲-خرید هاست (مکان کسب و کار شما)
۳-پیاده سازی اولیه سایت(ساخت ظاهر بیرونی و درونی کسب و کار شما)
در ادامه مقالات به طور مفصل و با زبانی ساده به توضیح کامل موارد بالا میپردازیم در ضمن باید به شما دوستان عزیز گوشزد کنم که مراحل بالا تازه اول راه شما در راه کسب و کار اینترنتی میباشد
خوب بعد به موارد بعدی که در ادامه باید به آنها بپردازیم اشاره میکنم شامل:
۱-قرار دادن محتوا و محصول در سایت به صورت مستمر(تهیه محصول جدید برای فروش و قرار دادن آنها در ویترین فروشگاه)
۲-تبلیغات برای کسب و کار به صورت مستمر به روش های مختلف
۳-تغییرات ظاهری و فنی سایت در صورت لزوم و برای ایجاد تنوع برای مراجعه کنندگان به کسب و کار ما
۴-و موارد دیگر….
ثبت دامین : وقتی که شما قصد دارید یک مغازه برای کتاب فروشی خود بخرید حتمی باید سند اون را به نام خودتون بکنیید تا به نام شما ثبت بشه و کسی نتونه در مورده اون ادعایی داشته باشه در دنیای اینترنت نیز وقتی شما میخواهید یک کسب و کار راه بیندازید به صورت آنلاین مثلا همون کتاب فروشی ضروری هست که نامی براش انتخاب کنید در اصل در اینترنت شما یک آدرس یا یک نام برای کسب و کار خود میخرید که بر حسب نوع آن قیمت های مختلفی دارد البته نگران نباشید قیمت این نام ها یا در اصل دامین ها مبالغ بالایی نیست و به راحتی نیز در دسترس است در ادامه آموزش ها نحوه ثبت یک نام یا دامین را به صورت کامل به شما آموزش خواهیم داد .یک مثال از دامین همین آدرس سایت ما میباشد:www.letamooz.ir

خرید هاست: در اصل منظور از هاست را میتوان همان محل کسب و کار شما عنوان کرد که شما آن را یا اجاره میکنید یا میخرید . در کسب و کار آنلاین به آن محل هاست گفته میشود که توسط شرکت هایی به شما ارائه میشود البته سایت شما یا کسب و کار آنلاین شما میتواند هاست مخصوص به خود داشته باشد یا هاست خود را راه اندازی کند که این کار هزینه هایی بیشتری دارد و در ابتدای راه اندازی کسب و کار اصلا پیشنهاد نمیشود.هاست در واقع فضایی است که شرکت های میزبان هاست به شما اجاره میدهند با انواع قیمت ها بر حسب پارامتر های مختلف که به زودی به صورت کامل برای شما توضیح خواهیم داد. پس به این نتیجه میرسیم که تهیه هاست بعد از ثبت دامین یا نام کسب و کار شما دومین قدم در راه انداری کسب و کار آنلاین شما میباشد.

برچسب‌ها: کسب و کار اینترنتی

+ نوشته شده توسط هانیه غفرانی در پنجشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۵ و ساعت ۱۳:۳۵ | نظر بدهید

کسب و کار اینترنتی بخش اول

کسب و کار اینترنتی به کسب و کاری گفته میشود که بر پایه اینترنت راه اندازی شده باشد و یا یک کسب کار سنتی بوده که به کسب و کار اینترنتی ارتقاء یافته است. حالا چرا ما از کلمه ارتقاء استفاده کردیم؟
… برای مشاهده ی بقیه متن های استفاده شده در این پاورپوینت به صورت منظم و قابل دریافت باید فایل را دریافت نمایید …