توضیحات محصول

اینفایل

مرکز خرید و فروش فایل های شما + طراحی سایت + انجام پروژه های دانشجویی

1500 تومان – خرید این محصول

اسلاید اول پاورپوینت :

یک بانک اطلاعاتی مجتمع توزیع پذیر است که برای سرویس دهنده های بر مبنای ویندوز سرور تهییه گردیده.

بدون آن برای مدیریت منابع نیازمند مدیریت تک-به تک آنها بصورت منفرد میباشیم در حالی که با اکتیو دایرکتوری مدیریت منابع شبکه بصورت مجتمع صورت میگیرد.

***مقاله آماده اکتیو دایرکتوری

بعنوان مثال: برای به اشتراک گذاری چند فلدر روی شبکه در حالتی که اکتیو دایرکتوری موجود نمیباشد نیازمند تعیین دسترسی هر کاربر در هر فلدر بصورت مجزا میباشیم و با بروز تغییرات در کاربران و فلد رها بایستی این تغییرات بصورت مجزا اعمال گردد در حالی که در حالت آن با اعمال قوانین گروهی (group policy) میتوان این اعمال را بصورت مجتمع انجام داد

1500 تومان – خرید این محصول