مجازی سازی

توضیحات محصول

چکیده:

امروزه ماشین­ های مجازی در مدیریت بهینه و اثر ­بخش منابع سیستمی نقش مهمی ایفا می ­کنند. مجازی سازی، به مفهوم ایجاد چند ماشین­ مجازی بر روی یک سخت­ افزار مهمان است که امکان استفاده بهینه از منابع سیستمی فراهم می­ نماید.

با گسترش بد­افزارها در ماشین­های­ مجازی، ضرورت توجه به آسیب پذیری­ ها در این حوزه از سیستم­های میزبان گسترش یافته است. همچنین، در این مقاله به مدل­ سازی و تحلیل یک سیستم مبتنی بر مجازی­ سازی با اعمال جوان­ سازی بر اجزای مختلف آن به کمک شبکه­ های پاداش تصادفی می­ پردازیم.

اجزای مختلف یک سیستم مبتنی بر مجازی­ سازی که بایستی جوان­ سازی بر آن­ها اعمال گردد، بخش VMM و نیز ماشین­ های مجازی در حال اجرا بر روی آن است.