توضیحات محصول

اینفایل

مرکز خرید و فروش فایل

3000 تومان – خرید این محصول

فهرست مطالب

مقدمه

تاریخچه سیاهچاله ها

سیاهچاله ها

تبدیل ستارگان بزرگ به سیاهچاله ها

ویژگی سیاهچاله ها

تعداد سیاه چالهها در جهان

آشکار سازی سیاه چاله ها

سیاه چاله ها ممکن است آغاز را از دید ما بپوشانند

مفاهیم پایه

ساختار سیاه چاله ها

سیاهچاله ها چگونه به وجود می ایند

نتایج تحقیقات هاوکینگ

مجهولات سیاهچاله ها

اختر سیاهچاله ها

خصوصیات سیاهچاله ها

تشکیل سیاهچاله دها

سیاهچاله های کهکشانی

سیاهچاله های ابر پرجرم

فروپاشی گرانشی

شعاع شوارتسشیلد

انواع سیاهچاله ها

سیاهچاله های چرخان

سیاهچاله های هاوکینگ

مرگ ا سپهند ، سیاهچاله عمیق فرهنگ ایران

سیاهچاله های نامرئی به همراه تلسکوپ های ناسا

سیاهچاله های راه شیری  شتاب دهنده غول پیکر ذرات

کسوف در سیاهچاله ها

3000 تومان – خرید این محصول