توضیحات محصول

۱۰ عادت روزانه انسان های موفق را بخوانید و در زندگی روزمره خود آنها را عملی سازید تا کم کم تبدیل به عادات روزانه شما گردند.

نویسنده: استیون هال
مترجم: اکبر بنابیان

رایگان دانلود کنید.دانلود رایگان