تصویری از فهرست جزوه: …

5000 تومان – خرید این محصول
سیستم حسابداری دستی در اصول حسابداری

این پاورپوینت در موردسیستم حسابداری دستی در اصول…

3500 تومان – خرید این محصول
ایمنی از آلودگی صوتی

این پاورپوینت در مورد ایمنی از آلودگی صوتی…

7000 تومان – خرید این محصول
OPTO_I_2_LED
3000 تومان – خرید این محصول
accounting-reports

در پایان دوره مالی  جهت تکمیل چرخه حسابداری…

8000 تومان – خرید این محصول
hesabdariye_mianeh
6000 تومان – خرید این محصول
۳۰۳۱۳_۱۵۱۴۸۱۸۳۵۷

این فایل شامل جزوه سیستم اطلاعاتی حسابداری در۱۰۲…

7000 تومان – خرید این محصول
معماری رنگ

این پاورپوینت ، نور و رنگ در معماری…

8000 تومان – خرید این محصول

((خوابگاه یعنی محل سکونت موقت، جایی با امکانات…

1500 تومان – خرید این محصول

این پرسشنامه به منظور بررسی رابطه رفتار شهروندی…

1500 تومان – خرید این محصول