فروشنده | مرکز خرید و فروش فایل اینفایل

مدیر اینفایل

آنچه بین یک رهبر و یک پیرو تمایز ایجاد می‌کند، «خلاقیت و ابتکار» است.