فروشنده | مرکز آموزش مجازی اینفایل

مدیر اینفایل

آنچه بین یک رهبر و یک پیرو تمایز ایجاد می‌کند، «خلاقیت و ابتکار» است.

مدیر


3 محصول

3 فروش

نمونه کار