آموزش ویدیویی استفاده از نرم افزار ادوبی کانکت

نام ویدیو

آموزش استفاده از نرم افزار ادوبی کانکت با استفاده از موبایل

مورد استفاده برای

دانش آموزان ابتدایی تا دبیرستان

نسخه آموزش داده شده

اندروید | IOS

زمان ویدیو

8 دقیقه