این ویدیو یک بازی فوتبال را نشان می دهد که در تاریخ شاید هیچوقت تکرار نشود و یک تیم محکوم به بازنده بودن میان طرفدارنش می شود ولی یک چیزی که باعث شد روی سکه کاملا بچرخد، چیزی نیست جز ” امید” .

شگفت‌انگیز است که امیدواری به یک فردای کوچک می‌تواند همه‌ ی دیروزهای از دست رفته را جبران کند.

با اینفایل، اینترنتی فکر کن.

برای کسب درآمد اینترنتی در منزل بدون نیاز به دانش فنی کامپیوتر، کلیک نمایید.