مقالات

مقاله مدیریت کسب و کار و بهره وری

مقاله مديريت كسب و كار و بهره وری

                            مقاله  مدیریت کسب و کار و بهره وری

 

مقاله مدیریت کسب و کار و بهره وری

انواع کسب و کار؟
1. کسب و کار های کوچک
2. کسب و کارهای متوسط
3. کسب و کارهای بزرگ
کسب و کارهای کوچک:
مشاغلی است با تعداد کمی کارمند و حجم فروش پایین که به بخش خصوصی تعلق دارد
طبقه بندی مشاغل از طرف مرکز آمار ایران بصورت زیر میباشد
ویژگیهای کسب و کارهای کوچک:
1. نیاز به سرمایه اندک برای راه اندازی دارد
2. کوچک بودن ساختار
3. انعطاف پذیری بالا در مقابل تغییرات محیطی و واکنش سریع در مقابل استراتژی های رقبای بزگشان
4. کسب درآمد بیشتر در مقابل سرمایه گذاری انجام شده به معنای برگشت سرمایه مناسب است
5. راحت بودن و راه اندازی این گونه کسب و کارها
6. برآوردن بهتر و سریعتر نیازهای مشتریان به علت سرعت بالا در پاسخ گویی بهتر به مشتریان
مهمترین دلایل راه اندازی کسب و کارهای کوچک:
1. به دست آوردن استقلال شغلی
2. تحقق ایده ها
3. دریافت های مالی
4. نارضایتی از وضع موجود
5. افزایش درآمد و امنیت شغلی
مهارت ها و دانش ضروری برای راه اندازی و توسعه کسب و کار:
1. مهارت های مدیریتی
2. مهارت های فنی
3. مهارت های ارتباطی
4. مهارت طراحی طرح کسب و کار
5. آگاهی از قوانین و مقررات کسب و کار
مهارتهای مهم و اصلی مدیریتی:
1. مهارت رهبری
2. مهارت برنامه ریزی
3. مهارت های مدیریت افراد و منابع انسانی
4. مهارت های سازماندهی
5. مهارت مدیریت مشارکتی
6. مهارت مربی گری

مهارت رهبری:

رهبری شامل سازماندهی کارآمد از منابع در جهت نیل به اهداف بنگاه و سازمان است .رهبری شامل مدیریت منابع انسانی و تخصیص صحیح کار به منابع و برنامه ریزی و بکارگیری راهکارهای تعیین شده و مساعدت به اعضای تیم برای به اتمام رساندن موفق راه کارها است.
سبک رفتار مدیران از میزان آزادی بسیار بالا تا میزان استفاده از قدرت رهبری به ترتیب زیر می باشد:

1. رهبر پیروان را مجاز می سازد که در چارچوب تعیین شده به وسیله رهبر رأساً تصمیم بگیرد (میزان آزادی بسیار بالا)
2. رهبر حدود را تعیین می کند و از پیروان می خواهد که تصمیم بگیرند
3. رهبر مسئله را مطرح و پیشنهادهای پیروان را دریافت میدارد و سپس تصمیم میگیرد
4. رهبر تصمیم میگیرد و با نظر پیروان آن را تغییر می دهد
5. رهبر تصمیم را مطرح میکند و درباره آن به پرسش های پیروان پاسخ می دهد
6. رهبر تصمیم میگیرد و پیروان را متقاعد میسازد
7. رهبر تصمیم میگیرد و به پیروان ابلاغ میکند (میزان استفاده از قدرت رهبری)

مهارت رهبری:
مهارت برنامه ریزی:
برنامه ریزی عبارتند از پیش بینی و تدیون برنامه ها و اقدات لازم می باشد به عبارتی دیگر برنامه ریزی یک فرآیند تصمیم گیری جهت رسیدن به وضعیت مطلوب آینده است.
مهارت های مدیریت افراد و منابع انسانی:
فرآیند برنامه ریزی منابع انسانی تلاش می کند تا نیازهای منابع انسانی را به منظور تامین اهداف سازمانی برآورده سازد.به عبارت دیگر سیاست ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت است.
سیاست ها و اقدامات مربوط به منابع انسانی:
1. تجزیه و تحلیل شغل(تعیین ماهیت شغل هر یک از کارکنان)
2. برنامه ریزی منابع انسانی و کارمندیابی
3. گزینش داوطلبان واجد شرایط
4. توجیه و آموزش دادن به کارکنان تازه استخدام شده
5. مدیریت حقوق و دستمزد (چگونگی جبران خدمت کارکنان)
6. ایجاد انگیزه و مزایا
7. ارزیابی عملکرد
8. برقراری ارتباط با کارکنان
9. توسعه نیروی انسانی و آموزش
10 . متعهد نمودن کارکنان به سازمان

مهارت سازماندهی

توانایی سازماندهی مستلزم آن است که منابع (افراد، سرمایه و تجهیزات) به مثرترین وجه برای حصول هدف ها فراهم شود. بنابر این سازماندهیشامل ترکیب و یگانه سازی منابع است.
مرحله سازماندهی از نظر ارنست دیل:
1. کارهایی که باید برای تامین هدف در سازمان انجام شود.
2. تقسیم کار
3. بخش بندی و ترکیب
4. هماهنگی
5. نظارت و سازماندهی مجدد

مهارت سازماندهی

مهارت مدیریت مشارکتی:

به طور خلاصه به معنای درگیر کردن کارکنان در فرآیند تصمیم گیری است
مولفه های مدیریت مشارکتی
1. اعتماد
2. تصمیم گیری
3. کارتیمی
4. قدرت سازی
5. انگیزه
6. ارتباطات
7. مشارکت
8. همکاری
9. دموکراسی
10 . شفافیت
11 . ابداع
12 . احترام
13 . حل مسئله
14 . شناسایی اهداف جمعی
15 . مساوات گرایی
مهارت مربی گری:
برخی معتقدند مربی گری فقط آموزش دادن چیزی به دیگران است و برجنبه آموزشی آن تاکید دارند بعضی دیگر معتقدندکه مربی گری یادگیری را تسهیل میکند از دیدگاه جان وایت مور مربی گری شکوفا ساختن ویژگی های بالقوه افراد است و کمک میکند که موفقیتشان به حداکثر برسد.

هوش هیجانی:

یک مفهوم به نسبت تازه در مدیریت می باشد داشتن هوش هیجانی به معنای داشتن زیرکی عاطفی است قابلیت های هوش هیجانی بسیار نزدیک به رفتارهای حمایتی به نظر میرسد هوش هیجانی ترکیبی از داشتن مهارت های ارتباطی و شناخت کامل از خود است. داشتن مهارت لازم برای تشخیص احساسات خود و دیگران ، توانایی بیان درست عواطف، خود انگیخته بودن و ایجاد انگیزه در دیگران و توانایی مهار فشار، تنش، هرج و مرج و کمک به دیگران برای انجام همین کار از مشخصات مدیر خوب در دوران معاصر است.

سوالاتی که اگر جوابشان آری باشد هوش هیجانی بالایی دارید:

آیا می توانید وارد اتاقی شوید و حال و هوای آن را حس کنید؟ ü
آیا وضعیت عاطفی دیگران را تشخیص نی دهید؟ ü
آیا وقتی احساساتی می شوید متوجه هستید و میتوانید در صورت تمایل آن را مهار کنید ü
آیا درشرایط پر فشار و آشفته می توانید در دیگران احساسات مثبت به وجود آورید؟ ü
آیا میتوانید احساسات و عواطف خود را برای دیگران بیان کنید و آیا این کار را میکنید؟ ü
مهارت فنی:
یعنی توانایی استفاده از دستورالعمل ها و فنون مربوط و برخورداری از دانش حوزه تخصصی مربوط به مجموعه تحت مدیریت.
مهارت بازاریابی کسب و کارهای موفق از دل جواب گویی کامل و مطلق به نیازهای مشتریان ظهور می کنند کسب و کارهایی می توانند از رکود جان سالم به در برند که به وضوح خواست مشتریان را فهمیده و محصولات و خدمات خود را با آن تطبیق دهند.بازاریابی یک مهارت کلیدی در داشتن و خریدن است و ارائه آنچه که مردم می خواهند بخرند .

فرایند فروش 5 مرحله است:

1. یافتن مشتری بالقوه برای محصولات جدید
2. تماس اولیه با مشتری بالقوه
3. ارائه کالاها و خدمات فروش
4. مدیریت مخالفت ها
5. اتمام فروش پیگیری /خدمات پس از فروش

فرایند فروش

فصل دوم

عوامل موثر در تاثیر ارتباطات عامل درصد تاثیر وضعیت ظاهری 55 درصد نوع گفتار 38 درصد محتوای کلام 7 درصد وضعیت ظاهری:

نوع لباس پوشیدن مرتب بودن وضعیت ظاهری حتی به جزئیات همچون ساعت مچی و حتی رنگ لباس بستگی دارد.حتی نوع حرکات سر ،دست،صورت،ابروان،و… می نامیم Body Language درتاثیر گذاری ما برمخاطب موثر خواهد بود که این ویژگیهای رفتاری را ارتباطات غیر کلامی ،زبان، بدن ،تن گفتار یا اشکال ارتباطات انسانی:
الف – ارتباطات کلامی
ب – ارتباطات غیر کلامی
ارتباطات کلامی: 
مجموع روابطی را که از طریق گفتن و گفت و گو حاصل می شود ارتباط کلامی می گویند .اگر کلمات در جا و مکان مناسب خود بکار برده شوند به سرعت برق بر جسم و روح افراد تاثیر می گذارند.
ارتباط غیر کلامی: 
کلیه ی پیامهایی که افراد علاوه برخود کلام، آنها را نیز مبادله میکنند.طرز قرار گرفتن ، راه رفتن، ایستادن، حرکت چهره و چشم ها ، لحن صدا، طرز لباس پوشیدن جملگی نشانه های ارتباطات غیر کلامی هستند.

مواردی که در ارتباط غیر کلامی اهمیت زیادی دارند:

1. لباس و پوشش ظاهری
2. چهره و چشم ها
3. اشارات و حرکات دست ها
4. لحن کلام
لباس و پوشش ظاهری:
لباس احتمالا ما و شخصیت ما را شکل نمی دهد اما لباس و وضع ظاهر اغلب پایه ای برای قضاوت اولیه در مورد افراد است و تاثیر شگرفی بر قضاوت های دیگران نسبت به ما دارد.لباسهای شما نشانگر شخصیت و ارزشی است که شما برای خود و حتی به دیگران قایل هستید.
چهره و چشم ها:
چهره به مراتب از رمزها و رسانه های کلامی راستگوتر است و در میان رسانه های غیرکلامی تماس چشمی میتواند کمترین دروغ را بگوید.مثلا وقتی که مردمک های چشمهای ما گشاد میشوند صمیمی تر جذاب تر و گرمتر به نظر میرسیم.

لحن کلام:
هر اندازه سرو صدا و عوامل اختلال زا بیشتر وجود داشته باشد بلندی صدا بیشتر میشود .ویژگی شخصیتی تهاجمی است با صدای بلند تری نسبت به کسی که در نقطه مقابل است و در ویژگی شخصیتی خجالتی قرار گرفته است سخن میگوید.
اشارات و حرکات دست ها:
با حرکات دست پیام های گوناگونی را به مخاطبان خود القا می کنیم و با آنان ارتباط موثرتری از این طریق برقرار می کنیم
اجزای فرایند ارتباطات:
فرستنده-رمزگذاری-پیام- کانال ارتباطی-رمزگشایی –گیرنده –تحریف و بازخورد بیان نمود.
موانع ارتباطات موثر:
چرا ارتباط با کارکنان در یک کسب و کار مهم است:
کارکنان در واقع مهم ترین مشتریان سازمان محسوب میشوند به همین ترتیب بخش های مختلف یک سازمان نیز مشتری یکدیگر هستند و برای ارائه خدمات اثر بخش به هم وابسته اند.بهتر است کلیه خطوط ارتباط در بین بخشهای مختلف سازمان باز باشند.
کارفرمایان خوب در کلیه ارتباطات خود با کارکنان سعی میکند نشان دهند که کارکنان واقعا از نظر آنها دارایی های با ارزش شرکت هستند برقراری ارتباط برای انتقال این پیام حائز اهمیت است کارکنان را با پیشنهادات متناسب با نیازهایشان هدف قراردهید مثلا با پیشنهاد ادامه تحصیل پروژه های اجتماعی و تسهیلات ورزشی .
بازاریابی درون سازمانی میتواند به اندازه بازاریابی برون سازمانی در جلب توجه علاقه مند کردن و ایجاد میل مشارکت در کارکنان و نیز در ترغیب آنها به الگوگرفتن از شما و تشویق آنها به بروز رفتارهای مورد نظر تان موثر باشد از موضع برتر با مخاطبان صحبت نکنید و همیشه حقیقت را بگویید.

نیاز کارکنان به اطلاعات و توانایی مدیران آنها در تامین انواع اطلاعات به شیوه صحیح دو عامل مهم وحیاتی در هر سازمان هستند ابتدا نیازهای اطلاعاتی کارکنان را شناسایی کنید امنیت شغلی ، شرایط کار،پاداش،موقعیت و مزایا از جمله موارد مهمی هستند که باید هرگونه تغییرات موثر بر آنها را هرچه سریعتر و بطور مستقیم به اطلاع کاکنان برسانید.

مواردی که در ارتباط غیر کلامی اهمیت زیادی دارند:

برقرای ارتباط با هدف فروش(انواع فروش):
1. فروش نرم
2. استفاده از فنون فروش نرم
3. فروش سخت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *