تمایز ما با دیگران در چیست؟

تمامی کلاس ها بر بستر سرورهای اختصاصی

تمامی کلاس ها بر روی سرورهای اختصاصی انجام میگیرند و ما هیچگونه سرور اشتراکی بی کیفیت، به کاربران نمیدهیم.
تفاوت ما با دیگران در آن است که کیفیت برگزاری کلاس ها در بالاترین حد خود قرار دارد، بنابراین برای سود بیشتر راضی نیستیم کلاس های شما روی سرورهای اشتراکی قرار بگیرد. ما هزینه سرورهای اشتراکی را از شما میگیریم ولی کلاس هایتان را روی سرورهای اختصاصی با بالاترین کیفیت صدا و تصویر برگزار میکنیم.

تخفیف مدیران مدارس
تعرفه ها
 • کد پلن
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • حداکثر ظرفیت کاربران
 • 50
 • 50
 • 50
 • 50
 • 50
 • 100
 • 100
 • 100
 • 100
 • 100
 • 200
 • 200
 • 300
 • 300
 • 400
 • 400
 • 500
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • بالاتر از 1000 نفر
 • زمان کلاس
 • 1 ساعت
 • 1 ساعت
 • 1 ساعت
 • 1 ساعت
 • 1 ساعت
 • 1 ساعت
 • 1 ساعت
 • 1 ساعت
 • 1 ساعت
 • 1 ساعت
 • 1 ساعت
 • 1 ساعت
 • 1 ساعت
 • 1 ساعت
 • 1 ساعت
 • 1 ساعت
 • 1 ساعت
 • 1 ساعت
 • 1 ساعت
 • 1 ساعت
 • 1 ساعت
 • 1 ساعت
 • 1 ساعت
 • 1 ساعت
 • تعداد وبکم همزمان
 • 1
 • 4
 • 8
 • 12
 • بالاتر از 12 وب کم
 • 1
 • 4
 • 8
 • 12
 • بالاتر از 12 وب کم
 • 1
 • 2
 • 1
 • 2
 • 1
 • 2
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • هزینه کلاس
 • 70 هزار تومان
 • 99 هزار تومان
 • 189 هزار تومان
 • 299 هزار تومان
 • 430 هزار تومان
 • 150 هزار تومان
 • 179 هزار تومان
 • 289 هزار تومان
 • 420 هزار تومان
 • 730 هزار تومان
 • 185 هزار تومان
 • 199 هزار تومان
 • 199 هزار تومان
 • 219 هزار تومان
 • 285 هزار تومان
 • 310 هزار تومان
 • 320هزار تومان
 • 349هزار تومان
 • 350 هزار تومان
 • 449 هزار تومان
 • 580 هزار تومان
 • 790 هزار تومان
 • 999 هزار تومان
 • تماس بگیرید.