روانشانسی, روانشناسی اداری, مقالات

مقاله اصول معاشرت خانواده و جمعیت

مقاله اصول معاشرت خانواده و جمعیت

مقاله اصول معاشرت خانواده و جمعیت

مقاله اصول معاشرت خانواده و جمعیت

 

منظور از نیاز جنسی چیست؟راه صحیح پاسخگویی به آن کدام است؟

یکی از مهم ترین نیازهای زیستی،ارضای غریزه ی جنسی است.مازلو نیاز فیزیولوژیک را اولین نیاز ضروری انسان می شمارد که شامل نیاز به غذا،آب و ارضای غریزه ی جنسی می باشد.این نکته قابل توجه است که آنچه می تواند به چنین نیازهایی اساسی و

تکوینی در وجود انسان پاسخ گوید،ازدواج است .

2- نتایج و آثار منفی روابط آزاد با جنس مخالف کدام است؟

افسار گسیختگی امیال جنسی

حساس گناه

محرومیت از ارزش های والای وجودی

بروز ناهنجاری های اجتماعی

بروز آسیب های عاطفی

آسیب رساندن به زنان

3- آیا دوست داشتن و ارتباط عاطفی میان دو نفر برای ازدواج موفق کافی است

ارتباط عاطفی دو جنس به وابستگی ختم می شود و نقص ها دیده نمی شود.پیامبر اکرم در روایت مشهوری فرموده است:دوست داشتن هر چیزی،انسان را کور و کر می کند.وقتی هیجانات فروکش کند،نقص ها نمایان شده،به کاهش رضایت مندی زناشویی و اختلافات خانوادگی می انجامد.از این رو دوست داشتن به تنهایی برای شکل گیری برای ازدواج موفق کافی نیست،بلکه لحاظ کردن مشاهبت ها و هم سطح بودن طرفین،شرطی ضروری است .

4- آثار منفی و مخرب قطع رابطه ی عاطفی میان دو نفر کدام است؟

بررسی های علمی نشان دادند که وقتی رابطه ی عاطفی دو نفر قطع می شود،هر دو دچار حالاتی شبیه داغ دیدگی و

سوگ می شوند که شدت این مسئله برای دختران بیشتر است.افت تحصیلی،بروز مشکلات جسمی،بی توجهی به لباس و

ظاهر،کنارکشیدن از مسئولیت های شغلی و خانوادگی،تنها ماندن در اتاق خود ،گوش دادن به موسیقی های غم انگیز و هم زمان

اشغال ذهنی به فرد سابق .

5- قوانین اسلامی برای کنترل و جلوگیری از ارتباطات جنسی آزاد کدام اند؟

تاکید بر رعایت حیا در روابط با جنس مخالف ایجاد نگرش منفی به پیروی از غرائز حیوانی حضرت علی:ابتدای شهوت ها طرب و شادی است و آخر آن رنج و دشواری – ایجاد نگرش منفی به دل بستگی شدید به نامحرم و توصیه به وارستگی در صورت وجود این دل بستگی حضرت علی:هر که – عاشق شود،چشم بصیرت او را کور می گردد و قلبش بیمار می شود .

سفارش به تقوای چشم و گوش و زبان و لمس .

6- دلایل رعایت حجاب؟

رعایت حجاب

هدف از آن،حفظ ارزشمندی زن و نیز در امان ماندن او از سوء استفاده مقتدرانه مرد است بر زن واجب است. در حقیقت –

حجاب زن،پیام بازدارنده به مردان بیماردل است تا در برخورد با آنها جانب احتیاط را رعایت کنند و از رفتار غیر مودبانه

بپرهیزند.حجاب هم چنین وسیله ای برای محدود کردن مردان در بهره جویی آسان از وجود زن است .

7- فلسفه ی ازدواج در اسلام چیست؟

در قرآن کریم،فلسفه ی ازدواج…و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الهیا و جعل بینکم موده و رحمه ان فی

ذلک لایات لقوم یتفکرون…این آیه با عبارات لتسکنوا الیها..هدف از ازدواج را آرامش و تسکین روان آدمی بیان می کند.نیاز به مهر و

محبت و داشتن شریک و همراه زندگی از مهم ترین انگیزه های ازدواج است . 8- اصل هم کفو بودن به چه معناست؟محدوده آن .. v تعالیم اسلام در گزینش همسر بر اصل هم کفو بودن به همتایی و همانندی تاکید دارد.و بهتر است زن و مرد در ویژگی های

مناسب برای ازدواج،مشابه و تقریبا همتا باشند.البته این همسانی بیشتر در خصوص ایمان است و مرد و زن به سبب ایمان،همتای

هم دیگر دانسته شده اند.بر اساس تعالیم اسلام،ایمان و باورهای صحیح در حد لازم و کافی،مهم ترین ویژگی لازم برای همسرداری

محسوب می شود.این شرط را می توان ملاک مطلق دانست که در همه شرایط زمانی و مکانی برای یک همسر خوب ضروری است .

9- مهم ترین راه های شناخت فرد مناسب برای ازدواج ؟

گفت گو با طرح سوال های دقیق

دقت در گفتار و رفتار

تحقیق از دوستان صمیمی،بستگان،همکاران و معرفان

مشورت با افراد آگاه و دلسوز و مطمئن

توکل به خداوند

10- مزایا و آثار مثبت ازدواج در اوایل جوانی را بنویسید .

مزایا و آثار مثبت ازدواج در اوایل جوانی

اگر دختر و پسر،رشد فکری مناسبی برای زندگی مشترک دارند،نباید ازدواج آنه به تاخیر بیافتد.ازدواج در اوایل جوانی سبب می

شود تا افراد از تمام نعمت ها و برکاتی که ازدواج دارد،زودتر بهره مند شوند و پیش از آنکه شخصیت آنها قالب محکمی پیدا کند،در

کنار هم رشد کنند.کم سن بودن اغلب باعث انعطاف پذیری،گذشت و نشاط روحی بیشتر به همراه توقعات پایین تر،آسیب پذیری

کمتر،سازگاری بیشتر با همسر و در نهایت،آرامش بیشتر زندگی خواهد شد .

11- چرا تعداد جمعیت اعضای خانواده مانعی در ازدواج نیست؟

در خانواده های پر جمعیت،فرزندان معمولا از روابط عاطفی بیشتری بهره مند می شوند،زیرا علاوه بر محبت پدر و مادر،طعم

مهر خواهران و برادران را نیز می چشند .

افراد قانع تر و سازگارتر هستند .

تعامل اجتماعی این گونه فرزندان بهتر است و توان مدیریت بهتری برای مسائل خود دارند .

فصل دوم

1- چرا زن و مرد مکمل یکدیگرند تعبیر قرانی درباره آن؟ 

خداوند در تعبیری زیبا فرموده است:هن لباس لکم و انتم لباس لهن…زنان لباس شما و شما لباس آنها هستید.در این آیه زن و

مرد لباس هم دیگر معرفی شده اند.لباس دارای دو ویژگی است:یکی اینکه موجب حفاظت انسان در برابر سرما و گرما و ناملایمات

می شود و از سوی دیگر،نوعی زینت و نشانه زیبایی انسان است. زن و مرد نیز نسبت به هم همین گونه اند و یکدیگر را از گناه باز

می دارند و موجب کمال و زیبایی روحی هم می شوند.مراعات چنین اصلی باعث می شود که اگر کوتاهی یا نقصی در منش و

شخصیت و نوع ارتباطات رفتاری و عاطفی طرفین مشاهده گردد با صبر و پذیرش اصل تفاوت و اصل مکمل بودن به اصطلاح و

تکمیل شخصیت یکدیگر برای بهره مندی بهتر از زندگی مدد رسانند .

2- منظور از اصل معاشرت به معروف چیست؟

محدوده آن محیط خانواده،فضای ویژه ای است و ضابطه رفتاری مناسبی را می طلبد.از این رو قرآن تاکید با بر شمردن اصل شایسته و

رفتار انسانی مناسب با زنان است.در ادامه برای استحکام خانواده توصیه می شود مردان تا آنجا که ممکن است،معاشرت به معروف و

رفتار شایسته را ترک نکنند..البته مراعات این اصل در مورد مردان نیز از توصیه های دین است چه اینکه مردان به واسطه ی نقش

مدیریتی که در خانواده دارند نیازمند احترام و حفظ جایگاه و منزلت خود در خانه هستند تا بر این اساس نظام خانوده با پایداری و

ثبات به اهداف خود دست یابد .

3- عرف چیست؟

چیزی را می گویند که اکثر مردم جامعه آن را قبول دارد و به آن عمل می کنند و ضرری برای جامعه ندارد .

4- در چه صورتی شوهر می تواند از فعالیت های شغلی زنان در بیرون از خانواده جلوگیری نماید؟

حرفه یا صنعتی است که با مصالح خانوادگی،حیثیت شوهر یا با حیثیت خود زن منافات داشته باشد.در صورت وجود هر یک از

این موارد سه گانه شوهر می تواند همسر خود را از انجام آن کار منع کند.شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافعی با

مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد،منع کند)ماده 1117 قانونمدنی(تشخیص اینکه شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیت

همسر او در تضاد است یا نه،با دادرس است که باید به عرف رجوع کند .

5- نفقه به چه معناست؟محدوده ی آن در چه صورتی ساقط می شود؟ –

بر اساس مبانی حقوقی اسلام،تامین هزینه خانواده بر عهده ی شوهر است.نفقه معنای مطلقی دارد که شامل انفاق بر زوجه،اولاد

و نزدیکان می شود.نفقه زوجه شامل مخارجی است که شوهر باید به همسر خود بپردازد.خداوند در آیه ای دیگر می فرماد:خوراک و

لباس زنان آن هم به وجهی نیکو،بر عهده ی پدر فرزند)شوهر(است و امام رضا نیز فرمودند:زن در مورد نیازمندی هایش،عائله مرد به

شمار می آید و بر مرد واجب است که نفقه ی وی را بپردازد.اما بر عهده ی زن نیست که شوهر خود را تامین کند یا اگر مرد محتاج

و نیازمند باشد،نفقه او را بدهد.در صورت نشوز و سرپیچی زن، وجوب نفقه از مرد ساقط می شود.منظور از نفقه متناسب با وضعیت

زن،تعیین آن با توجه به شرایط زندگی خانوادگی،بستگان و زنان همانند او در همان شهر است .

6- واژه ی مهر صداق نحله به چه معناست و هدف از مهریه چیست؟

مهر عطیه و بخششی است که مرد هنگام ازدواج به همسر خود می پردازد.

قرآن کریم از مهر به صداق تعبیر نموده است:و آتوا النساء صدقاتهن نحله..واژه صداق از ریشه صدق و نشان حقیق علاقه و عشق شوهر به زن است و صداق ادعای وی را اثبات می کند.

واژه ی نحله به معنای عطیه است و در این تعبیر،مهر جنبه تقدیمی و هدیه بودن دارد .

7- آثار متفاوت روان شناختی مهریه در زن و مرد را بنویسید .

از طرفی مهریه تدبیر ماهرانه ای است که در متن خلقت و آفرینش برای تعدیل روابط زن و مرد و پیوند آنها با هم به کار رفته و

حاکی از این است که مرد برای جلب رضایت همسر خود و به احترام موافقت او هدیه ای نثار او می کند.امام رضا)ع(فرموده

است:خودداری از پرداخت مهریه از پلیدترین گناهان شمرده می شود.مهریه در مرد نیز آثار روان نشاختی ویژه ای دارد.اولا او متوجه

می شود برای کسی که دوست دارد و به او علاقه مند است باید هزینه کند.ثانیا تاثیر مهریه به پس از ازدواج باز می گردد.به طور

کلی اگر برای کسب چیزی سرمایه گذاری کنیم،راضی نمی شویم آن را به سادگی از دست بدهیم.در مورد ازدواج نیز مرد سرمایه

گذاری عاطفی و مادی گسترده ای کرده است و به همین جهت نمی تواند به آسانی از آن دست بردارد.حضرت علی)ع(:مهریه را زیاد

قرار ندهید،زیرا سبب دشمنی می شود .

8- تاثیر غیرت مندی مرد در خانواده چیست؟محدوده ی آن؟

غیرت مردان در حفظ خانواده موثر است.رسول خدا می فرماید:خداوند بندگان با غیرت خود را دوست دارد.البته غیرت در

محدوده ی رعایت حدود الهی امری مطلوب است.مانند اینکه شوهر به همسر خود تذکر دهد تا حجاب خویش را حفظ نماید یا در

معاشرت با همکاران مرد خود،رفتاری متین و باوقار داشته باشد.غیرت در امور حرام،مطلوب و پسندیده است و در امور حلال،زشت و

ناپسنددحضرت علی)ع(در نامه ای به امام حسن)ع(:تو را از غیرت بیجا برحذر می دارم.زیرا غیرت بیجا زنان سالم را به بیماری سوق

می دهد .

9- مدیریت خانواده از حقوق اختصاصی کیست و دلایل آن را مطرح کنید .

در آئین اسلام از آنجا که تحصیل مال و اداره زندگی بر عهده ی مردان گذشته شود و مرد مسئول تامین مخارج زندگی

است،مدیریت و سرپرستی خانواده بر عهده ی ایشان نهاده شده است.از جمله آیه الرجال قوامون علی النساء…مردان سرپرست زنان

اند.بر این امر دلالت دارد.وقتی واژه ی قیام با علی به کار می رود،به معنای سرپرستی کردن و به عهده گرفتن امور فردی دیگر

خواهد بود.لازمه این امر در خانواده،تمکین و گردن نهادن اعضا از جمله همسر در برابر تصمیم های شوهر است.قوام بودن،مسئولیتی

در جهت حفظ مصالح خانوادگی است .

10- چه عواملی موجب رشد فضایل و ارزش های معنوی در خانواده می گردد؟

توجه به حضور خداوند در زندگی

شناخت معصومین و عمل به سیره ی آن

شناخت رذایل و فضایل اخلاقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *