ما می توانیم بخشی از مراحل اعزامتان را بر عهده بگیریم.

 

خدمات علمی و اپلای مورد نظر خودتان را انتخاب نمایید

 • 01

  اکانت یک ماهه Sci Finder

  بزرگترین مرجع چکیده های شیمی، پزشکی و دارویی
 • 02

  اکانت نوشتن انگیزه نامه یا SOP

  برای هرگونه پذیرشی شما نیازمند cover letter می باشید.
 • 03

  توصیه نامه علمی اساتید

  توصیه نامه یکی از فاکتور های مهم در پذیرش می باشد که ما متن های عالی را برای شما آماده میکنیم.
 • 04

  رزومه نویسی حرفه ای (CV)

  به جرات می توان گفت که CV قوی از پیش زمینه علمی شما یک تضمین عالی برای پذیرش شما خواهد بود.