خانه » پاورپوینت » مهندسی نفت

Showing all 7 results

پاورپوینت میکرو فیلتراسیون

Original price was: 52,000 تومان.Current price is: 35,000 تومان.

پاورپوینت غشاهای اسمز معکوس

21,000 تومان

پاورپوینت راکتورهای غشایی خورشیدی

32,000 تومان

پاورپوینت غشاهای زئولیتی

27,000 تومان

پاورپوینت جداسازی غشایی گازها

Original price was: 34,000 تومان.Current price is: 22,000 تومان.

پاورپوینت غشاهای پروسکایتی

Original price was: 59,000 تومان.Current price is: 31,000 تومان.

پاورپوینت نمک زدایی از نفت خام

Original price was: 52,000 تومان.Current price is: 29,500 تومان.